Rodinné domy

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Kolik získáte

 • 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • 600 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími
  nastavení úrovně zastínění
 • 25 000 Kč na podporu projektu
 • 10% bonus pro žadatele z Moravskoslezského kraje
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci

 • poradíme jak žádat o dotaci Nová Zelená úsporám v případě zateplení
 • na základě Plné moci Vás zastoupíme při veškerém administrativním jednání
 • zajistíme Vám vypracování Projektové dokumentace s Energetickým posouzením dle požadavků programu Nová Zelená úsporám včetně Závěrečné zprávy technického dozoru
 • připravíme pro Vás všechny nezbytné formuláře požadovaných programem Nová Zelená úsporám
 • zajistíme podání žádosti o dotaci až do závěrečného vyúčtování

Postaráme se o VŠE až do vyplacení dotace na Váš účet.

Kontakt

E-mail: dcmiel@seznam.cz

Telefon: +420 602 347 800

Adresa: Trojanovice 132, 744 01 Trojanovice