Bytové domy - SVJ a BD

Zálohová dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Dotace se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 50 000 Kč na projekt
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 • 10% bonus pro žadatele z Moravskoslezského kraje
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy (všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost pobírala příspěvek na bydlení a/nebo přídavek na dítě v období od 12. 9. 2022 aspoň jeden měsíc) až 150 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • poradíme jak žádat o dotaci Nová Zelená úsporám v případě zateplení
 • na základě Plné moci Vás zastoupíme při veškerém administrativním jednání
 • zajistíme Vám vypracování Projektové dokumentace s Energetickým posouzením dle požadavků programu Nová Zelená úsporám včetně Závěrečné zprávy technického dozoru
 • připravíme pro Vás všechny nezbytné formuláře požadovaných programem Nová Zelená úsporám
 • zajistíme podání žádosti o dotaci až do závěrečného vyúčtování

Postaráme se o VŠE až do vyplacení dotace na Váš účet.

Kontakt

E-mail: dcmiel@seznam.cz

Telefon: +420 602 347 800

Adresa: Trojanovice 132, 744 01 Trojanovice